Νέα χρονιά στην παρουσία του Κυρίου

Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση» (Έξοδος 33:14)

Καθώς μια ακόμη χρονιά πέρασε και τώρα μπροστά στη ζωή μας απλώνεται μια νέα, υπάρχει σε κάθε Χριστιανό η ανάγκη της βεβαιότητας της παρουσίας του Θεού στη ζωή του ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με την πίστη του τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα συναντήσει.

Read More

Η σημασία της γέννησης του Χριστού

«…εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού»(Λουκάς 1:35) 

Το γεγονός της γέννησης του Χριστού αποτελεί την έναρξη της εκπλήρωσης των προαιώνιων προθέσεων και σχεδίων του Θεού για τη λύτρωση και ευλογία του ανθρώπινου γένους. Η σημασία της γέννησης του Χριστού φαίνεται μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, είτε μέσα από προφητείες, είτε μέσα από υποσχέσεις του Θεού, είτε μέσα από διακηρύξεις που έγιναν από ανθρώπους του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος.

Read More