Πάντοτε να χαίρεστε

«Κι αυτά τα γράφουμε σε σας, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης» (Α' Ιωάννη 1:4)

 

Το θέλημα του Θεού για τους Χριστιανούς μέσα στη Γραφή, διατυπώνεται ξεκάθαρα σε πολλά σημεία (βλ. Α' Θεσσαλονικείς 4:3, 5:16-18, Α' Πέτρου 2:15, κ.α.). Εξέχουσα θέση στο θέλημα του Θεού κατέχει η επιθυμία/ οδηγία/ προτροπή Του προς τον Χριστιανό να χαίρεται πάντοτε. Διαβάζουμε, «Πάντοτε να χαίρεστε… επειδή, αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε σας εν Χριστώ Ιησού» (Α' Θεσσαλονικείς 5:16-18). Η χαρά στη ζωή του Χριστιανού και γενικότερα στο λαό το Θεού είναι το διαχρονικό θέλημα του Θεού και αυτό είναι διάχυτο σε όλη την Αγία Γραφή.

ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΖΩΗ

Μολονότι η ζωή έχει συχνά θλίψεις και δυσκολίες, η προτροπή και οδηγία του Θεού είναι ο άνθρωπος να έχει χαρά και ευφροσύνη: «Πήγαινε, φάε το ψωμί σου με ευφροσύνη, και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά επειδή, ο Θεός αρέσκεται ήδη στα έργα σου. Σε κάθε καιρό ας είναι τα ιμάτιά σου λευκά και λάδι ας μη λείψει από το κεφάλι σου» (Εκκλησιαστής 9:7-8).

Χαρά για τη νιότη

Διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, «Nα ευφραίνεσαι νέε, στη νιότη σου και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί στις ημέρες της νιότης σου…» (Εκκλησιαστής 11:9).

Χαρά για την εργασία

Αν και η παρακοή του πρωτόπλαστου ανθρώπου είχε ως αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένος να τρώει το ψωμί του με λύπες και με πολύ κόπο (Γένεση 3:17-19), ο Θεός προσέθεσε χαρά και ευφροσύνη στον καρπό του μόχθου αυτού ως άλλη μια απόδειξη της χάρης Του. Διαβάζουμε, «Δεν είναι αγαθό στον άνθρωπο να τρώει, και να πίνει, και να κάνει την ψυχή του να απολαμβάνει καλό από τον μόχθο του; Και τούτο εγώ το είδα, ότι είναι από το χέρι του Θεού» (βλ. Εκκλησιαστής 2:24, 3:12-13,22, 5:18-20).

Χαρά για την οικογένεια

Σημαντική πηγή χαράς επίσης στην καθημερινότητα αποτελεί και η οικογενειακή ζωή και συντροφικότητα: «Nα χαίρεσαι τη ζωή μαζί με τη γυναίκα σου, που αγάπησες, όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς σου, που σου δόθηκαν κάτω από τον ήλιο…» (Εκκλησιαστής 9:9).

Χαρά για όσα δίνει ο Θεός

Ο απ. Παύλος γράφει ότι ο Θεός δίνει τα δώρα Του «πλούσια, για απόλαυση». «Στους πλουσίους αυτού του κόσμου να παραγγέλλεις να μη υψηλοφρονούν ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό, που μας τα δίνει όλα, πλούσια, για απόλαυση» (Α' Τιμόθεο 6:17).

Πάντοτε με ευθύνη

Η χαρά από την απόλαυση των δώρων του Θεού στη καθημερινή ζωή του πιστού, πρέπει να συνοδεύεται από την υπευθυνότητα στη διαχείρισή τους. Ο απ. Παύλος σημειώνει, «Στους πλουσίους αυτού του κόσμου να παραγγέλλεις… να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να είναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί» (Α' Τιμόθεο 6:17. Βλ. κ. Εκκλησιαστής 11:8-12:1).

ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Πολύ περισσότερο όμως από τη χαρά που βιώνει ο άνθρωπος στην (σωματική) καθημερινότητά του, μπορεί και πρέπει να ζει τη χαρά στον πυρήνα της ζωής του που είναι η εν Χριστώ Πνευματική ζωή.

Χαρά για τη σωτηρία

Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του ότι η χαρά της σωτηρίας τους είναι υπερέχουσα ακόμη και της χαράς της ενέργειας των δυνάμεων του Θεού: «Εντούτοις, μη χαίρεστε σ' αυτό, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε σας αλλά, να χαίρεστε περισσότερο ότι, τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς» (Λουκάς 10:20).

Ως εμπειρία της βασιλείας του Θεού

Ο Χριστιανός μέσα από την πίστη του είναι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού και απολαμβάνει τη χαρά στο Άγιο Πνεύμα, ως μια από τις ποιότητες της βασιλείας αυτής όπως διαβάζουμε, «η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητό και πιοτό, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω» (Ρωμαίους 14:17).

Ως καρπό του Αγίου Πνεύματος

Για τον Χριστιανό που ζει τη ζωή του γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, η χαρά είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα της παρουσίας και του έργου και του καρπού του Αγίου Πνεύματος όπως διαβάζουμε, «Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια» (Γαλάτες 5:22).

Ξέροντας ότι η χαρά στη ζωή του Χριστιανού είναι θεμελιώδης για την ύπαρξή του, θα δούμε στη συνέχεια μέσα από το Λόγο του Θεού το «γιατί» είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχώς αυτή η χαρά αλλά και το «πώς» μπορεί ο Χριστιανός να ζει καθημερινά με τη χαρά του Θεού στη ζωή του.