Είναι καιρός

«Λέω, όμως, τούτο, αδελφοί, ότι ο υπόλοιπος καιρός είναι σύντομος» (Α' Κορινθίους 7:29)

Καθώς μια ακόμη χρονιά πέρασε και μια νέα ξεκίνησε, όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία για ανασκόπηση και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων τους. Ο Λόγος του Θεού συστήνει στον Χριστιανό να είναι συνετός και προσεκτικός στο να αναγνωρίζει τον καιρό που ζει και ανάλογα να προσαρμόζει τις αποφάσεις του. Διαβάζουμε για παράδειγμα για τους γιους του Ισσάχαρ, ότι ήταν «άνδρες συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει o Ισραήλ…». Σε άλλο σημείο διαβάζουμε για τον προφήτη Ελισαιέ ότι είπε στον υπηρέτη του, Γιεζί, «Είναι τώρα καιρός να πάρεις ασήμι, και να πάρεις ιμάτια, και ελαιώνες, και αμπελώνες, και πρόβατα, και βόδια, και δούλους, και δoύλες;» (Β' Βασιλέων 5:25-26). Ο απόστολος Παύλος έγραφε στους Χριστιανούς, «Τούτο, λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλό για την παρούσα ανάγκη…» (Α' Κορινθίους 7:26). Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε, «Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα…» (Α' Ιωάννη 2:18). Στους Ψαλμούς διαβάζουμε, «Επειδή, όλες οι ημέρες μας παρέρχονται στην οργή σου διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν διανόημα» (Ψαλμοί 9:9). Αυτό σημαίνει πρώτα από όλα ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τη συντομία αλλά και τη προσωρινότητα του χρόνου: «Oι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια, και αν είμαστε σε ευρωστία, 80 χρόνια, όμως, και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται, και εμείς πετάμε» (Ψαλμο: 9: 10). Έπειτα σημαίνει ότι πρέπει να εξαγοράζουμε το χρόνο (ο οποίος δεν μας ανήκει «αυτοδίκαια») με σκοπό να τον αφιερώνουμε στην αναζήτηση και εκτέλεση του θελήματος του Θεού: «Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να προσκολλούμε τις καρδιές μας στη σοφία» (Ψαλμοί: 9 12). Ο απ. Παύλος γράφει, «Προσέχετε, λοιπόν, πώς να περπατάτε ακριβώς όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό, μη γίνεστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Κυρίου» (Εφεσίους 5:15-17).

Βλέποντας τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του και έχοντας την πληροφορία των Γραφών και τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστιανός καταλαβαίνει ότι είναι καιρός…

Για αφύπνιση

Διαβάζουμε στη Γραφή, «Σήκω εσύ που κοιμάσαι, και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός» (Εφεσίους 5:14. Βλ. κ. Ησαΐας ξ:1). Ο απ. Παύλος γράφει, «Και, μάλιστα, γνωρίζοντας τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο επειδή, η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε…» (Ρωμαίους 13:11-14).

Για πιστότερη οικονομία

Ο απ. Παύλος γράφει, «Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες τού Χριστού, και οικονόμους των μυστηρίων τού Θεού. Και εξάλλου, εκείνο που ζητείται ανάμεσα στους οικονόμους είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός» (Α' Κορινθίους 4:1-2). Καθώς στέκεται μπροστά σε ένα νέο χρόνο, ο Χριστιανός πρέπει να αναλογιστεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον πλούτο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός τον περασμένο χρόνο και να εντείνει την προσπάθειά του σύμφωνα με τη χάρη του Κυρίου.

Για εμβάθυνση της γνωριμίας και σχέσης με το Θεό

Ο Χριστιανός συναισθανόμενος τη σπουδαιότητα των καιρών, πρέπει να επιμεληθεί την ουσιαστικότερη γνωριμία του με τον Θεό μέσα από τη μελέτη του Λόγου Του (Εβραίους 4:12), τόσο της Παλαιάς Διαθήκης (Ρωμαίους 15:4, Α' Κορινθίους 10:11, Β’ Τιμόθεο 3:14-17), όσο και της Καινής (Ιακώβου 1:21, Α' Πέτρου 2:2). Επίσης ο Χριστιανός καλείται να επιμείνει στην προσευχή (Εβραίους 4:14-16, Κολοσσαείς 4:2, Α' Θεσσαλονικείς 5:17-18, Δανιήλ 6:10).

Για αποκατάσταση και εμβάθυνση των σχέσεων με τους αδελφούς

Παράλληλα με τη φροντίδα της σχέσης με τα Θεό, είναι καιρός για το Χριστιανό να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους αδελφούς του: «Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς»·(Κολοσσαείς 3:12-13, Μάρκος 11:25, Α' Πέτρου 4:9, κ.α.).

Για πιο θαρραλέο περπάτημα

Ακόμη, είναι καιρός ο Χριστιανός να ζήσει και να περπατήσει με περισσότερο θάρρος διακηρύττοντας τη χάρη και την πρόσκληση του Θεού για αιώνια ζωή, όπως διαβάζουμε, «Και βλέποντας την παρρησία του Πέτρου και του Ιωάννη, και καθώς πληροφορήθηκαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, θαύμαζαν, και τους αναγνώριζαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησού» (βλ. και Αποκάλυψη 2:10).