Η απιστία που σώζει (Μέρος ΄Β)

«Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο» (Α' Ιωάννου 4:1)

Η συνύπαρξη των γνήσιων Πνευματικών εργατών του Θεού με τους ψευδείς και δόλιους που στην πράξη υπηρετούν το διάβολο, καταγράφεται στο Λόγο του Θεού τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ο απ. Πέτρος γράφει, «Υπήρξαν, όμως, και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στον λαό [Παλαιά Διαθήκη], όπως και μεταξύ σας [Καινή Διαθήκη / εκκλησία] θα υπάρξουν ψευδοδάσκαλοι» (Β' Πέτρου 2:1). Η Γραφή λέει «Μη πλανιέστε με διδαχές ποικίλες και ξένες» (Εβραίους 13:9) και «μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό» (Α' Ιωάννου 4:1). Ο Χριστιανός οφείλει να διακρίνει τις πλαστές διδασκαλίες και να τις αντιμετωπίζει με απιστία και απόρριψη. Για παράδειγμα, ο Χριστός επαινεί την εκκλησία της Εφέσου επειδή δοκίμασαν τη γνησιότητα κάποιων υποτιθέμενων εργατών και αποδείχτηκαν ότι ήταν ψεύτικοι: «…δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι και τους βρήκες όχι γνήσιους» (Αποκάλυψη 2:2). Αναφέρθηκε στο προηγούμενο μέρος ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά τέτοιων εργατών είναι ότι μοιάζουν πολύ με τους αληθινούς πιστούς, φέρνουν διαιρέσεις στο ποίμνιο, υποκινούνται από την πλεονεξία τους, υποβαθμίζουν τη σημασία θεμάτων όπως η αμαρτία και η κρίση, γαργαλίζουν με ψέματα και μύθους τις ακοές του ακροατηρίου τους και προάγουν την ανηθικότητα και την ασέβεια. Επεκτεινόμενοι στις διαφορές μεταξύ των γνήσιων και ψεύτικων εργατών βλέπουμε ότι οι ψεύτικοι εργάτες χαρακτηρίζονται από…

Διαφορετική πηγή διδασκαλίας. Ο πραγματικός εργάτης του Θεού αντλεί τη διδασκαλία του από την Αγία Γραφή ενώ ο ψευδοδιδάσκαλος βασίζεται στη (δαιμονιώδη) σοφία του, επικαλείται προσωπική/αποκλειστική/μυστικιστική επικοινωνία με το Θεό που του δίνει ιδιαίτερες φανερώσεις, κάποια νέα χειρόγραφα ή άλλα ευρήματα που γεννούν νέα «γνώση». Ο απ. Πέτρος γράφει, «Επειδή, σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι δεν ακολουθήσαμε σοφιστικούς μύθους… Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο…» (Β' Πέτρου 1:16,19), ενώ για τους ψευδοδιδασκάλους γράφει, «θα σας εμπορευθούν με πλαστά λόγια» (Β' Πέτρου 2:3, βλ. κ. Γαλάτες 1:6-7). Στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε, «Οι προφήτες προφητεύουν αναληθή πράγματα στο όνομά μου δεν τους έστειλα εγώ ούτε τους πρόσταξα ούτε μίλησα σ' αυτούς αυτοί προφητεύουν σε σας… τη δολιότητα της καρδιάς τους» (βλ. Ιερεμίας 14:14, κ. 23:16).

Διαφορετικό μήνυμα. Για τον αληθινό δάσκαλο, ο Ιησούς Χριστός έχει πάντοτε κεντρικό ρόλο στην πνευματική ζωή (βλ. Β' Πέτρου 1:3, Γαλάτες 1:11-12 κ.α.). Για τον ψευδοδιδάσκαλο, ο Ιησούς είναι στο περιθώριο, καθώς διαβάζουμε, «θα εισαγάγουν με πλάγιο τρόπο αιρέσεις απώλειας, καθώς θα αρνούνται και τον Δεσπότη που τους αγόρασε» (2:1). Σπάνια θα αρνηθεί κάποιος ψευδοδιδάσκαλος ανοιχτά το Χριστό στην εκκλησία αλλά η υπεισαγωγή των αιρέσεων γίνεται με «πλάγιο τρόπο». Ο ψευδοδιδάσκαλος θα μιλήσει για το πώς και άλλοι άνθρωποι και διδασκαλίες μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει η ζωή του πιστού, κάνοντας έτσι το Χριστό όλο και λιγότερο αναγκαίο φτάνοντας σταδιακά μέχρι και την πλήρη απαξίωσή Του (βλ. κ. Γαλάτες 1:6-7,3:1-3, Β' Κορινθίους 4:2β).

Διαφορετικό αποτέλεσμα. Η αληθινός χριστιανός, έχοντας τις επαγγελίες του Θεού αγωνίζεται για να ζήσει ελεύθερος από «τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου της επιθυμίας» (Β' Πέτρου 1:4). Οι ψευδοδιδάσκαλοι όμως «υπόσχονται ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της διαφθοράς… επειδή… αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου, διαμέσου της επίγνωσης του Κυρίου και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού, μπλέχτηκαν ξανά σ' αυτά και πέφτουν νικημένοι…» (Β' Πέτρου 2:19-20).

Διαφορετικό φρόνημα. Ο αληθινός πιστός επιδιώκει την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, τη Φιλαδέλφεια, και την αγάπη (Β' Πέτρου 1:5-7). Οι ψευδοδιδάσκαλοι, «ακολουθούν πίσω από τη σάρκα με επιθυμία ακαθαρσίας… είναι τολμητές, αυθάδεις… έχουν μάτια γεμάτα από μοιχεία, και… την καρδιά γυμνασμένη σε πλεονεξίες» (Β' Πέτρου 2:10,14, Ρωμαίους 16:17-18).

Διαφορετικό καρπό. Διαφορετικό επίσης είναι και το αποτέλεσμα του έργου των ψευδοδιδασκάλων στη ζωή των ανθρώπων. Ο αληθινός πιστός είναι καρποφόρος στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού (Β' Πέτρου 1:8). Οι ψευδοδιδάσκαλοι είναι άνυδρες πηγές (Β' Πέτρου 2:17) άνυδρα σύννεφα και άκαρπα δένδρα (Ιούδα 12). Υπόσχονται πολλά αλλά παράγουν λίγα ή τίποτα. Μάλιστα, επιδιώκουν να κάνουν τους πιστούς να μοιάσουν στους ίδιους παρά να τους οικοδομήσουν στον Κύριο (βλ. Ματθαίος 24:17, Γαλάτες 4:17).

Στο επόμενο μέρος της μελέτης θα δούμε μέσα από τη Γραφή κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ψευδοδιδασκάλων και ψευδοπροφητών.