Επιστρέψτε

«Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμιοι της ελπίδας...» (Ζαχαρίας 9:12)

Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο ανθρώπινο γένος και το καλεί να επιστρέψει από το σκοτάδι, την αμαρτία, την αιχμαλωσία και το θάνατο στη ζωή την αλήθεια, την ελευθερία και την αγάπη που υπάρχουν μόνο στην παρουσία του Θεού διά του Πνεύματός Του.

Βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο άνθρωπος καλείται να επιστρέψει...

Από την κακία και την αμαρτία του στα ελέη και τους οικτιρμούς του Θεού

Διαβάζουμε, «Και ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Ισραήλ, και εναντίον του Ιούδα, διαμέσου όλων των προφητών, ...λέγοντας: Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους...» (Β' Βασιλέων 17:13). Στον προφήτη Ιεζεκιήλ διαβάζουμε, «Zω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τον δρόμο του, και να ζει επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους...» (Ιεζεκιήλ 33:11, βλ. κ. 8-9, 14:6, 18:30,32). Στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε, «έστειλα σε σας όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας: «Επιστρέψτε επιτέλους κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο, και διορθώστε τις πράξεις σας...» (Ιερεμίας 35:15, βλ. κ. 3:14, 18:11). Στον προφήτη Ιωήλ διαβάζουμε, «επιστρέψτε στον Κύριο τον Θεό σας επειδή, είναι ελεήμονας και οικτίρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος, και ο οποίος μεταμελείται για το κακό» (Ιωήλ 2:12-13). Ο προφήτης Ζαχαρίας γράφει, «Να επιστρέψετε σε μένα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα επιστρέψω σε σας» (βλ. Ζαχαρίας 1:3-4, 9:12).

Από το σκοτάδι στο φως

Ο απ. Παύλος έλαβε από τον Χριστό την αποστολή να κηρύξει το ευαγγέλιο ώστε να μπορέσουν οι ακούοντες να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως. Διαβάζουμε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς... γι' αυτό φάνηκα σε σένα, για να σε κάνω υπηρέτη και μάρτυρα και για όσα είδες, και για όσα θα φανερωθώ σε σένα, καθώς σε διάλεξα από τον λαό και τα έθνη, στα οποία τώρα σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως…» (Πράξεις 26:15-18α). Ο απ. Πέτρος γράφει, «Εσείς, όμως, είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως» (Α' Πέτρου 2:9, βλ. κ. Ματθαίος 4:16, Ιωάννης 1:4-5, Μαλαχίας 4:2).

Από την εξουσία του σατανά στην κληρονομιά του Θεού

Ταυτόσημη με την επιστροφή του ανθρώπου από το σκοτάδι στο φως είναι και η απελευθέρωσή του από την εξουσία του άρχοντα του σκοταδιού και η επιστροφή στο Θεό, καθώς ο Ιησούς παραγγέλνει στον απ. Παύλο, «…ώστε να επιστρέψουν...από την εξουσία του σατανά στον Θεό, για να πάρουν άφεση αμαρτιών, και κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους, διαμέσου της πίστης σε μένα» (Πράξεις 26:18β). Ο απ. Παύλος γράφει σχετικά ότι ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεό, «ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του» (Κολοσσαείς 1:13. Βλ. κ. Ησαΐας 49:24-25, Λουκάς 11:21-22, Β' Τιμόθεο 2:26, Εβραίους 2:14-15).

Από την ειδωλολατρία στο μοναδικό ζωντανό και αληθινό Θεό

Ο απ. Παύλος γράφει σχετικά, «επειδή, οι ίδιοι διηγούνται για μας, τι είδους είσοδο είχαμε προς εσάς, και πώς επιστρέψατε στον Θεό από τα είδωλα, για να δουλεύετε έναν Θεό ζωντανό και αληθινό» (Α' Θεσσαλονικείς 1:9).

Στους ελέγχους και το φωτισμό του Κυρίου

Διαβάζουμε, «Επιστρέψτε στους ελέγχους μου δέστε, εγώ θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σας, θα σας κάνω να καταλάβετε τα λόγια μου» (Παροιμίες 1:23).

Στην ευμένεια του Κυρίου και την αποκατάσταση της ζωτικής σχέσης μαζί Του

Διαβάζουμε στον προφήτη Ωσηέ, «Πάρτε μαζί σας λόγια, και να επιστρέψετε στον Κύριο πείτε σ' αυτόν: Αφαίρεσε όλη την ανομία μας, και δέξου μας με ευμένεια, και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλιών μας» (Ωσηέ 14:2).

Στην αναψυχή και την παρουσία του Κυρίου

Ο απ. Παύλος κήρυξε στους Αθηναίους, «Μετανοήστε, λοιπόν, και επιστρέψτε, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για νάρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου, και να αποστείλει σε σας τον προαναγγελμένον Ιησού Χριστό» (Πράξεις 3:19-20).

 

Τέλος, ο προφήτης Ησαΐας κατά μία έννοια συνοψίζει όλη τη σημασία της επιστροφής στο Θεό γράφοντας, «Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ: Στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας...» (Ησαΐας 30 15).