Μάρτυρες της Ανάστασης

«…Τούτον τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, για τον οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες» (Πράξεις 2:32)

Η ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας και η πίστη σε αυτό εδραιώθηκε μέσα από τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων καθώς ήταν το θέλημα του Κυρίου (βλ. Ματθαίος 28:9-10, Ιωάννης 17:20, 15:27, Πράξεις 1:8,22, 2:32, 3:15, 4:33, 10:39-41, 13:31). Εφόσον η πίστη στο Χριστό και την ανάσταση βασίζεται στη μαρτυρία αυτών των ανθρώπων, έχει μεγάλη σημασία η αξιοπιστία της μαρτυρίας.

Read More

Η σταύρωση του Χριστού

«…Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί» (Λουκάς 24:7)

Χωρίς αμφιβολία, η σταύρωση του Ιησού ήταν ένα φοβερό γεγονός.

Ήταν ένας θλιβερός και οδυνηρός τρόπος να πεθάνει, τον οποίο ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να δεχτεί χωρίς κανενός είδους φάρμακο ή άλλο μέσο για την ανακούφιση από τον πόνο: «…του έδωσαν να πιει ξίδι ανακατεμένο με χολή και καθώς το γεύθηκε δεν ήθελε να πιει» (Ματθαίος 27:33-34).

Read More

Προσοχή!

«Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε» (Β' Ιωάννη 1:8)

Στο λόγο του Θεού υπάρχουν πολλές υποσχέσεις του αψευδούς Θεού για το ότι η πρόνοια και η δύναμη του Κυρίου θα βοηθήσουν τον πιστό άνθρωπο να τελειώσει τον πνευματικό δρόμο του με επιτυχία. Για παράδειγμα διαβάζουμε,

Read More

Ο Θεός μπορεί

«Επειδή, κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον Θεό» (Λουκάς 1:37)

Η παντοδυναμία αποτελεί μια από τις αποκλειστικές ιδιότητες του Θεού γι αυτό και αποκαλείται «παντοδύναμος» σε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή (πχ., Γένεση 28:3, Αριθμοί 24:4, Ρουθ 1:21, Ιώβ 37, Ψαλμοί 68:14, Ησαΐας 13:6, Ιεζεκιήλ 1:24, Ιωήλ 1:15, κ.α.). Αυτή η ιδιότητα του Θεού σίγουρα αποτελεί μεγάλη παρηγοριά για τον άνθρωπο καθώς αναγνωρίζει τις δικές του αδυναμίες

Read More

Ανασύνταξη!

«…προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή» (Ιούδα 1:21)

Καθώς ξεκινάει μια νέα χρονιά, είναι αναγκαίο για το λαό του Θεού να θυμάται ότι πιο πολύ παρά ποτέ το τέλος πλησίασε (Α' Πέτρου 4:7, Β' Πέτρου 3:11-12).

Read More