Ο Θεός μπορεί

«Επειδή, κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον Θεό» (Λουκάς 1:37)

Η παντοδυναμία αποτελεί μια από τις αποκλειστικές ιδιότητες του Θεού γι αυτό και αποκαλείται «παντοδύναμος» σε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή (πχ., Γένεση 28:3, Αριθμοί 24:4, Ρουθ 1:21, Ιώβ 37, Ψαλμοί 68:14, Ησαΐας 13:6, Ιεζεκιήλ 1:24, Ιωήλ 1:15, κ.α.). Αυτή η ιδιότητα του Θεού σίγουρα αποτελεί μεγάλη παρηγοριά για τον άνθρωπο καθώς αναγνωρίζει τις δικές του αδυναμίες

Read More

Ανασύνταξη!

«…προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή» (Ιούδα 1:21)

Καθώς ξεκινάει μια νέα χρονιά, είναι αναγκαίο για το λαό του Θεού να θυμάται ότι πιο πολύ παρά ποτέ το τέλος πλησίασε (Α' Πέτρου 4:7, Β' Πέτρου 3:11-12).

Read More

Η οδός του Χριστού

Στο Λόγο του Θεού όταν γίνεται αναφορά για το λαό του Θεού, τις περισσότερες φορές συναντάμε εκφράσεις όπως, «η εκκλησία του Χριστού» (Ρωμαίους 16:16), «η εκκλησία του Θεού» (Α' Κορινθίους 1:2), «το σώμα του Χριστού» (Εφεσίους 1:22-23), «ο ναός του Θεού» (Α' Κορινθίους 3:16), «η νύμφη του Χριστού» (Αποκάλυψη 19:7-8, 22:17)… κ.α.

Read More

Οι μέγιστες και πολύτιμες επαγγελίες

Διαβάζουμε στη Γραφή ότι ο Θεός εκτός από τις οδηγίες, τις προτροπές και τις εντολές που δίνει για την Πνευματική ζωή των πιστών σύμφωνα με το θέλημά Του, δίνει και πολλές υποσχέσεις και επαγγελίες για την αιώνια ζωή και ευλογία του λαού Του.

Read More