Έγερση από τον ύπνο! (Μέρος Γ´)

«…Άρα, λοιπόν, ας μη κοιμόμαστε, όπως και οι υπόλοιποι» (Α' Θεσσαλονικείς 5:6)

Είδαμε στα προηγούμενα μέρη (Α´ και Β´) και ειδικότερα στα εδάφια της προς Ρωμαίους επιστολής 13:11-14 πως μολονότι Πνευματική πορεία του Χριστιανού μπορεί να περάσει από σημεία ή περιόδους αστοχίας, κούρασης αδιαφορίας κλπ, υπάρχει πάντοτε ελπίδα και δυνατότητα για επιστροφή και νέο ξεκίνημα.

Read More

Έγερση από τον ύπνο! (Μέρος Β´)

«…Άρα, λοιπόν, ας μη κοιμόμαστε, όπως και οι υπόλοιποι» (Α' Θεσσαλονικείς 5:6)

Στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε ότι είναι ενδεχόμενο για έναν Πνευματικό και δραστήριο Χριστιανό ή μια ολόκληρη εκκλησία να διανύσει περιόδους χαλαρότητας, χλιαρότητας, κόπωσης, έλλειψης ζήλου, απάθειας και αδιαφορίας που συνήθως εκδηλώνεται με τη μορφή μιας πρώιμης και αδικαιολόγητης επανάπαυσης.

Read More

Έγερση από τον ύπνο! (Μέρος Α´)

«…Άρα, λοιπόν, ας μη κοιμόμαστε, όπως και οι υπόλοιποι» (Α' Θεσσαλονικείς 5:6)

Η απάθεια, ο λήθαργος, η αδράνεια και η αδιαφορία είναι προβλήματα που συχνά πλήττουν τους ανθρώπους του Θεού και η Χριστιανική ζωή μπορεί να μετατραπεί σε μια μηχανιστική διαδικασία εκτέλεσης θρησκευτικών καθηκόντων που στερείται τα οφέλη της ζωτικής σχέσης με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, Ιησού Χριστό. Ως αποτέλεσμα,

Read More

Το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινότητα του πιστού

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα στην Αγία Γραφή συνέβη την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα, εκπληρώνοντας τις προφητείες τόσο της παλαιάς Διαθήκης (πχ., Ιωήλ 2:28-29, Ιεζεκιήλ 36:27,11:19, Ησαΐας 44:3) όσο και του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ματθαίος 3:11, Μάρκος 1:8, Λουκάς 3:16, Ιωάννης 1:33) και τις υποσχέσεις του ίδιου του Ιησού

Read More

Η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού

«για να γνωρίσω αυτόν, και τη δύναμη της ανάστασής του» (Φιλιππησίους 3:10)

Η δύναμη για να μπορέσει να βγει κάποιος από τον ίδιο του τον τάφο είναι σίγουρα μια πρωτόγνωρη και ανυπολόγιστης ισχύος δύναμη και είναι αυτή ακριβώς η δύναμη που είναι διαθέσιμη στον Χριστιανό τόσο σε όρους αιωνιότητας όσο και σε όρους καθημερινότητας δια του Αναστημένου Κύριου Ιησού Χριστού:

Read More