Το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινότητα του πιστού

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα στην Αγία Γραφή συνέβη την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα, εκπληρώνοντας τις προφητείες τόσο της παλαιάς Διαθήκης (πχ., Ιωήλ 2:28-29, Ιεζεκιήλ 36:27,11:19, Ησαΐας 44:3) όσο και του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ματθαίος 3:11, Μάρκος 1:8, Λουκάς 3:16, Ιωάννης 1:33) και τις υποσχέσεις του ίδιου του Ιησού

Read More

Η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού

«για να γνωρίσω αυτόν, και τη δύναμη της ανάστασής του» (Φιλιππησίους 3:10)

Η δύναμη για να μπορέσει να βγει κάποιος από τον ίδιο του τον τάφο είναι σίγουρα μια πρωτόγνωρη και ανυπολόγιστης ισχύος δύναμη και είναι αυτή ακριβώς η δύναμη που είναι διαθέσιμη στον Χριστιανό τόσο σε όρους αιωνιότητας όσο και σε όρους καθημερινότητας δια του Αναστημένου Κύριου Ιησού Χριστού:

Read More

Οι αμαρτίες που σταύρωσαν τον Κύριο της δόξας

«εμίσησάν με δωρεάν…» (Ιωάννης 15:25)

Μελετώντας στο Λόγο του Θεού τις συνθήκες και τα γεγονότα που πλαισιώνουν τα παθήματα του Χριστού, εντοπίζουμε κάποιες από τις πιο προφανείς μορφές αμαρτίας που οδήγησαν στην απόρριψη, τον βασανισμό τη σταύρωση και τον θάνατο του Σωτήρα, οι οποίες στο σύνολό τους δεν σταμάτησαν ποτέ να εκδηλώνονται. Για παράδειγμα βλέπουμε…

Read More

Οι ιδιότητες της εκκλησίας

Σε αντίθεση με την αντίληψη ότι η εκκλησία είναι ένα κτίριο, στο Λόγο του Θεού η εκκλησία συμβολίζεται με πολλές εικόνες και της αποδίδονται πολλές ιδιότητες που απορρέουν από το ρόλο της στο σχέδιο του Θεού. Βλέπουμε για παράδειγμα την εκκλησία να λειτουργεί…

Read More

Νέα αρχή με την παρουσία του Κυρίου

«Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση» (Έξοδος 33:14)

Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή πίστης και ο άνθρωπος του Θεού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μαθαίνει να αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού και τις ευλογίες που έχει χαρίσει ο Θεός στα παιδιά Του (βλ. Ρωμαίους 12:2, Α' Κορινθίους 2:12). Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός επιθυμεί να είναι μαζί με τον πιστό σε κάθε σημείο της πορείας του.

Read More