Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου (Μέρος Α´)

«Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι…» (Ματθαίος 24:44)

Ο Χριστιανισμός δεν είναι μια συλλογή ηθικοπλαστικών κειμένων ενός σοφού δασκάλου/ηγέτη αλλά η κορύφωση, αποκάλυψη και εφαρμογή ενός σχεδίου αγάπης, θυσίας και μυστηριώδους σοφίας που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στην αποκατάστασή του στην ευλογημένη παρουσία του δημιουργού του, όταν τον συναντήσει ξανά.

Read More

Ο εξέχων ρόλος του Αγίου Πνεύματος (Μέρος Β´)

«Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχαρίας 4:6β)

Είδαμε στο προηγούμενο μέρος κάποια παραδείγματα από την ενεργό συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος ζωή και στο έργο του Χριστού: στη σύλληψή Του από την παρθένο Μαρία, στην επαγγελία της έλευσής Του, στη βάπτισή Του, στη δοκιμασία Του στην έρημο, στην ενδυνάμωσή Του στο έργο Του, στη λυτρωτική προσφορά του εαυτού Του και στην Ανάστασή Του.

Στη συνέχεια θα δούμε μερικά παραδείγματα από τον εξέχοντα ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Χριστιανού.

Read More

Ο εξέχων ρόλος του Αγίου Πνεύματος (Μέρος Α´)

«Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχαρίας 4:6β)

Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς το Λόγο του Θεού και να μη διακρίνει τον εξέχοντα ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν περισσότερες από ογδόντα αναφορές στο Άγιο Πνεύμα (όπως για παράδειγμα, «Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μη το αφαιρέσεις από μένα» (Ψαλμοί 51:11), «…η γη ήταν άμορφη και έρημη… Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:2)) και στην Καινή Διαθήκη περισσότερες από διακόσιες εξήντα.

Read More

Η ανάληψη του Χριστού

«…γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό;» (Πράξεις 1:11)

Διαβάζουμε στη Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό με πολλά τεκμήρια στους αποστόλους, καθώς εμφανιζόταν σ' αυτούς για 40 ημέρες, λέγοντάς τους τα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. Την τελευταία ημέρα της παρουσίας Του, αφού τους έδωσε κάποιες τελικές πληροφορίες για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, «…ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους» (Πράξεις 1:9). Η ανάληψη του Χριστού είναι πολύ σημαντικό γεγονός επειδή μέσω αυτής…

Read More

Πάταξε τον ποιμένα!

«Όλοι θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα» (Μάρκος 14:27)

Στην Αγία Γραφή, η σχέση του Θεού με τους πιστούς παρομοιάζεται με τη σχέση ενός ποιμένα με το ποίμνιό του. Ο Θεός είναι εκείνος που δεσμεύεται να καλύπτει όλες τις ανάγκες για ηγεσία, καθοδήγηση, πρόνοια και προστασία του λαού Του. Διαβάζουμε

Read More