Διάλεξε σήμερα! (Μέρος Α´)

«…διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε…» (Ιησούς του Ναυή 24:15)

Η ζωή κάθε ανθρώπου κατακλύζεται καθημερινά από ανάγκες για λήψη αποφάσεων. Στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε τη σημαντικότερη απόφαση που κλήθηκε να πάρει ο λαός του Θεού: «…διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμορραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο» (Ιησούς του Ναυή 24:15).

Read More

Καταστρώνοντας σχέδια (Μέρος Γ´)

«…Τούτο θα κάνω θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, και θα κτίσω μεγαλύτερες…» (Λουκάς 12:18)

Όπως είδαμε στα προηγούμενα μέρη της μελέτης, ο Λόγος του Θεού λέει ότι το να καταστρώνει κανείς (και ειδικότερα ο Χριστιανός) σχέδια χωρίς να εξετάζει τη βουλή του Θεού, είναι αφροσύνη, αλαζονεία και αμαρτία!

Read More

Καταστρώνοντας σχέδια (Μέρος Β´)

«…Τούτο θα κάνω θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, και θα κτίσω μεγαλύτερες…» (Λουκάς 12:18)

Είδαμε στο προηγούμενο μέρος ότι ο Λόγος του Θεού λέει πως η ζωή είναι πολύπλοκη, αβέβαιη, «εύθραυστη» και σύντομη (Ιακώβου 4:13-14, Παροιμίες 27:1, Ψαλμοί 39:5-6, 11, Ιώβ 9:25-26, 14:1).

Read More

Καταστρώνοντας σχέδια (Μέρος Α´)

«…Τούτο θα κάνω θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, και θα κτίσω μεγαλύτερες…» (Λουκάς 12:18)

Όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή ενεργούν με βάση κάποια απλά ή σύνθετα σχέδια που καταστρώνουν, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Το να καταστρώνει κανείς σχέδια δεν είναι από μόνο του κακό, ούτε λάθος, ούτε αμαρτία. Απεναντίας ο Θεός προτρέπει και διδάσκει τον άνθρωπο πώς να είναι συγκροτημένος και αποφασιστικός στη ζωή του και να μη δρα άσκοπα (βλ. Παροιμίες 6:6-11, Α' Κορινθίους 9:26-27, Ρωμαίους 12:20).

Read More

Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος

«…αυτός ο οποίος μας έχρισε, είναι ο Θεός οποίος και μας σφράγισε, και μας έδωσε τον αρραβώνα του Πνεύματος…» (Β' Κορινθίους 1:21-22)

Όπως διαβάζουμε στις βιβλίο των Πράξεων των αποστόλων, η ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής που ακολούθησε την ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν μια λαμπρή ημέρα εκπλήρωσης προφητειών (βλ. Ιωήλ 2:28-29, Ησαΐας 44:3, Ιεζεκιήλ 36:27,11:19, Ματθαίος 3:11, Μάρκος 1:8, Ιωάννης 1:33, Λουκάς 3:16) και υποσχέσεων του ίδιου του Ιησού (Ιωάννης 14:15-17,15:26,16:7-15,7:39, Λουκάς 24:49, Πράξεις 1:5-8): Ο Θεός ξεκίνησε να βαπτίζει τους πιστούς στο Άγιο Του Πνεύμα δίνοντάς τους δύναμη, φανερώσεις και χαρίσματα (Πράξεις 2).

Read More