Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος

«…αυτός ο οποίος μας έχρισε, είναι ο Θεός οποίος και μας σφράγισε, και μας έδωσε τον αρραβώνα του Πνεύματος…» (Β' Κορινθίους 1:21-22)

Όπως διαβάζουμε στις βιβλίο των Πράξεων των αποστόλων, η ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής που ακολούθησε την ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν μια λαμπρή ημέρα εκπλήρωσης προφητειών (βλ. Ιωήλ 2:28-29, Ησαΐας 44:3, Ιεζεκιήλ 36:27,11:19, Ματθαίος 3:11, Μάρκος 1:8, Ιωάννης 1:33, Λουκάς 3:16) και υποσχέσεων του ίδιου του Ιησού (Ιωάννης 14:15-17,15:26,16:7-15,7:39, Λουκάς 24:49, Πράξεις 1:5-8): Ο Θεός ξεκίνησε να βαπτίζει τους πιστούς στο Άγιο Του Πνεύμα δίνοντάς τους δύναμη, φανερώσεις και χαρίσματα (Πράξεις 2).

Read More

Μάρτυρες της Ανάστασης

«…Τούτον τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, για τον οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες» (Πράξεις 2:32)

Η ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας και η πίστη σε αυτό εδραιώθηκε μέσα από τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων καθώς ήταν το θέλημα του Κυρίου (βλ. Ματθαίος 28:9-10, Ιωάννης 17:20, 15:27, Πράξεις 1:8,22, 2:32, 3:15, 4:33, 10:39-41, 13:31). Εφόσον η πίστη στο Χριστό και την ανάσταση βασίζεται στη μαρτυρία αυτών των ανθρώπων, έχει μεγάλη σημασία η αξιοπιστία της μαρτυρίας.

Read More

Η σταύρωση του Χριστού

«…Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί» (Λουκάς 24:7)

Χωρίς αμφιβολία, η σταύρωση του Ιησού ήταν ένα φοβερό γεγονός.

Ήταν ένας θλιβερός και οδυνηρός τρόπος να πεθάνει, τον οποίο ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να δεχτεί χωρίς κανενός είδους φάρμακο ή άλλο μέσο για την ανακούφιση από τον πόνο: «…του έδωσαν να πιει ξίδι ανακατεμένο με χολή και καθώς το γεύθηκε δεν ήθελε να πιει» (Ματθαίος 27:33-34).

Read More

Προσοχή!

«Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε» (Β' Ιωάννη 1:8)

Στο λόγο του Θεού υπάρχουν πολλές υποσχέσεις του αψευδούς Θεού για το ότι η πρόνοια και η δύναμη του Κυρίου θα βοηθήσουν τον πιστό άνθρωπο να τελειώσει τον πνευματικό δρόμο του με επιτυχία. Για παράδειγμα διαβάζουμε,

Read More

Ο Θεός μπορεί

«Επειδή, κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον Θεό» (Λουκάς 1:37)

Η παντοδυναμία αποτελεί μια από τις αποκλειστικές ιδιότητες του Θεού γι αυτό και αποκαλείται «παντοδύναμος» σε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή (πχ., Γένεση 28:3, Αριθμοί 24:4, Ρουθ 1:21, Ιώβ 37, Ψαλμοί 68:14, Ησαΐας 13:6, Ιεζεκιήλ 1:24, Ιωήλ 1:15, κ.α.). Αυτή η ιδιότητα του Θεού σίγουρα αποτελεί μεγάλη παρηγοριά για τον άνθρωπο καθώς αναγνωρίζει τις δικές του αδυναμίες

Read More