Ο εξέχων ρόλος του Αγίου Πνεύματος (Μέρος Α´)

«Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχαρίας 4:6β)

Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς το Λόγο του Θεού και να μη διακρίνει τον εξέχοντα ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν περισσότερες από ογδόντα αναφορές στο Άγιο Πνεύμα (όπως για παράδειγμα, «Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μη το αφαιρέσεις από μένα» (Ψαλμοί 51:11), «…η γη ήταν άμορφη και έρημη… Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:2)) και στην Καινή Διαθήκη περισσότερες από διακόσιες εξήντα.

Read More

Η ανάληψη του Χριστού

«…γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό;» (Πράξεις 1:11)

Διαβάζουμε στη Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό με πολλά τεκμήρια στους αποστόλους, καθώς εμφανιζόταν σ' αυτούς για 40 ημέρες, λέγοντάς τους τα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. Την τελευταία ημέρα της παρουσίας Του, αφού τους έδωσε κάποιες τελικές πληροφορίες για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, «…ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους» (Πράξεις 1:9). Η ανάληψη του Χριστού είναι πολύ σημαντικό γεγονός επειδή μέσω αυτής…

Read More

Πάταξε τον ποιμένα!

«Όλοι θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα» (Μάρκος 14:27)

Στην Αγία Γραφή, η σχέση του Θεού με τους πιστούς παρομοιάζεται με τη σχέση ενός ποιμένα με το ποίμνιό του. Ο Θεός είναι εκείνος που δεσμεύεται να καλύπτει όλες τις ανάγκες για ηγεσία, καθοδήγηση, πρόνοια και προστασία του λαού Του. Διαβάζουμε

Read More

Φθαρτά και άφθαρτα

«…ο οποίος, αφενός μεν κατήργησε τον θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αφθαρσία διαμέσου του ευαγγελίου.» (Β' Τιμόθεο 1:10)

Στο Λόγο του Θεού, διαβάζουμε συχνά αναφορές και παραπομπές σε αξίες, έννοιες και ζωντανές υπάρξεις που έχουν την ιδιότητα της αφθαρσίας. Μάλιστα ο Χριστιανός προτρέπεται να εκφράζει έμπρακτα την εκζήτηση να γίνει μέτοχος της αφθαρσίας που υπόσχεται η χάρη του Θεού. Διαβάζουμε μερικά παραδείγματα αφθαρσίας…

Read More

Τι ζητάει ο Κύριος από σένα; (Μέρος Β´)

«Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό…» (Μιχαίας 6:8)

Ένα από τα πιο περιεκτικά και εύληπτα σημεία στην Αγία Γραφή αναφορικά με το θέλημα του Θεού συναντάει κανείς στο βιβλίο του Προφήτη Μιχαία, «Με τι θα ‘ρθω μπροστά στον Κύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό;… Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, και να αγαπάς έλεος, και να περπατάς ταπεινά μαζί με τον Θεό σου» (βλ. Μιχαίας 6:6-7).

Read More