Τι ζητάει ο Κύριος από σένα; (Μέρος Α´)

Μελετώντας την Αγία Γραφή συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη μια από τα τις πιο περιεκτικές και επεξηγηματικές περικοπές για το θέλημα του Θεού για το λαό Του. Ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται για λογαριασμό του λαού, «Με τι θα ‘ρθω μπροστά στον Κύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό; Θα ‘ρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια; Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κριάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού; Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου;» (Μιχαίας 6:6-7).

Read More

Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αρετές της πνευματικής οικοδομής του Χριστιανού που καλείται να επιμεληθεί είναι και η δυνατότητά του να υπομένει στις καταστάσεις που συναντά και να υποφέρει τις δυσκολίες για χάρη του θελήματος του Κυρίου του, Ιησού Χριστού (Κολοσσαείς 3:13, Εφεσίους 4:2, Α' Κορινθίους 9:12, Εβραίους 10:36 κ.α.

Read More

Πάντοτε να χαίρεστε (Μέρος Γ´)

Είδαμε από τη Γραφή στα προηγούμενα μέρη (Α´ και Β´) ότι η χαρά έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σώμα την ψυχή και το Πνεύμα του ανθρώπου και παράλληλα έχει σημαντικό ρόλο στην οικοδομή του σώματος των πιστών που είναι η εκκλησία.

Read More

Πάντοτε να χαίρεστε

Το θέλημα του Θεού για τους Χριστιανούς μέσα στη Γραφή, διατυπώνεται ξεκάθαρα σε πολλά σημεία (βλ. Α' Θεσσαλονικείς 4:3, 5:16-18, Α' Πέτρου 2:15, κ.α.). Εξέχουσα θέση στο θέλημα του Θεού κατέχει η επιθυμία/ οδηγία/ προτροπή Του προς τον Χριστιανό να χαίρεται πάντοτε.

Read More