Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αρετές της πνευματικής οικοδομής του Χριστιανού που καλείται να επιμεληθεί είναι και η δυνατότητά του να υπομένει στις καταστάσεις που συναντά και να υποφέρει τις δυσκολίες για χάρη του θελήματος του Κυρίου του, Ιησού Χριστού (Κολοσσαείς 3:13, Εφεσίους 4:2, Α' Κορινθίους 9:12, Εβραίους 10:36 κ.α.

Read More

Πάντοτε να χαίρεστε (Μέρος Γ´)

Είδαμε από τη Γραφή στα προηγούμενα μέρη (Α´ και Β´) ότι η χαρά έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σώμα την ψυχή και το Πνεύμα του ανθρώπου και παράλληλα έχει σημαντικό ρόλο στην οικοδομή του σώματος των πιστών που είναι η εκκλησία.

Read More

Πάντοτε να χαίρεστε

Το θέλημα του Θεού για τους Χριστιανούς μέσα στη Γραφή, διατυπώνεται ξεκάθαρα σε πολλά σημεία (βλ. Α' Θεσσαλονικείς 4:3, 5:16-18, Α' Πέτρου 2:15, κ.α.). Εξέχουσα θέση στο θέλημα του Θεού κατέχει η επιθυμία/ οδηγία/ προτροπή Του προς τον Χριστιανό να χαίρεται πάντοτε.

Read More

Η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος

«Και τους έδωσες το αγαθό σου πνεύμα, για να τους συνετίζει…» (Νεεμίας 9:20)

Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο  πρόσωπο της Θεότητας, είναι ένα από τα νευραλγικότερα και κρισιμότερα ζητήματα της Χριστιανικής πίστης (αν όχι το κρισιμότερο).

Read More