ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 2019

  • 49:12
    ΝΤΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
  • 47:59
    ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
  • 39:28
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ