Οι αμαρτίες που σταύρωσαν τον Κύριο της δόξας

«εμίσησάν με δωρεάν…» (Ιωάννης 15:25)

Μελετώντας στο Λόγο του Θεού τις συνθήκες και τα γεγονότα που πλαισιώνουν τα παθήματα του Χριστού, εντοπίζουμε κάποιες από τις πιο προφανείς μορφές αμαρτίας που οδήγησαν στην απόρριψη, τον βασανισμό τη σταύρωση και τον θάνατο του Σωτήρα, οι οποίες στο σύνολό τους δεν σταμάτησαν ποτέ να εκδηλώνονται. Για παράδειγμα βλέπουμε…

Read More

Οι ιδιότητες της εκκλησίας

Σε αντίθεση με την αντίληψη ότι η εκκλησία είναι ένα κτίριο, στο Λόγο του Θεού η εκκλησία συμβολίζεται με πολλές εικόνες και της αποδίδονται πολλές ιδιότητες που απορρέουν από το ρόλο της στο σχέδιο του Θεού. Βλέπουμε για παράδειγμα την εκκλησία να λειτουργεί…

Read More

Νέα αρχή με την παρουσία του Κυρίου

«Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση» (Έξοδος 33:14)

Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή πίστης και ο άνθρωπος του Θεού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μαθαίνει να αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού και τις ευλογίες που έχει χαρίσει ο Θεός στα παιδιά Του (βλ. Ρωμαίους 12:2, Α' Κορινθίους 2:12). Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός επιθυμεί να είναι μαζί με τον πιστό σε κάθε σημείο της πορείας του.

Read More

Ανατολή από τον ουρανό

«Εγώ φως ήρθα στον κόσμο, για να μη μείνει μέσα στο σκοτάδι καθένας που πιστεύει σε μένα» (Ιωάννης 12:46)

Τα γεγονότα σχετικά με τη γέννηση του Ιησού Χριστού είναι θαυμαστά και περιγράφονται στην Αγία Γραφή με απλό και άμεσο τρόπο (Ματθαίος κεφ. 1, Λουκάς κεφ. 1,2).

Read More

Τα σπλάχνα του Χριστού

«Σε όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν, και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του» (Ησαΐας 63:9)

Στην επίγεια παρουσία Του ο Χριστός επέδειξε έναν πλούτο συναισθημάτων όπως χαρά, λύπη, αγαλλίαση, αδημονία, στενοχώρια, οργή κ.α.. Δεσπόζουσα θέση όμως μεταξύ των συναισθημάτων του Κυρίου είχε η φιλευσπλαχνία Του. Αναγνωρίζοντας κανείς στη Γραφή τις περιπτώσεις που πραγματικά κίνησαν τα σπλάχνα του Χριστού μπορεί να έχει θάρρος και βέβαιη ελπίδα ότι ο -αιώνια ίδιος (Εβραίους 13:8)- Χριστός νοιάζεται και για τις δικές του δυσκολίες. Μερικές από τις περιπτώσεις που ανέδειξαν τη φιλευσπλαχνία του Χριστού ήταν…

Read More