Φθαρτά και άφθαρτα

«…ο οποίος, αφενός μεν κατήργησε τον θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αφθαρσία διαμέσου του ευαγγελίου.» (Β' Τιμόθεο 1:10)

Στο Λόγο του Θεού, διαβάζουμε συχνά αναφορές και παραπομπές σε αξίες, έννοιες και ζωντανές υπάρξεις που έχουν την ιδιότητα της αφθαρσίας. Μάλιστα ο Χριστιανός προτρέπεται να εκφράζει έμπρακτα την εκζήτηση να γίνει μέτοχος της αφθαρσίας που υπόσχεται η χάρη του Θεού. Διαβάζουμε μερικά παραδείγματα αφθαρσίας…

Read More

Τι ζητάει ο Κύριος από σένα; (Μέρος Β´)

«Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό…» (Μιχαίας 6:8)

Ένα από τα πιο περιεκτικά και εύληπτα σημεία στην Αγία Γραφή αναφορικά με το θέλημα του Θεού συναντάει κανείς στο βιβλίο του Προφήτη Μιχαία, «Με τι θα ‘ρθω μπροστά στον Κύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό;… Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, και να αγαπάς έλεος, και να περπατάς ταπεινά μαζί με τον Θεό σου» (βλ. Μιχαίας 6:6-7).

Read More

Πιο κοντά από ποτέ

«η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε» (Ρωμαίους 13:11)

Πλησιάζοντας στο τέλος μιας χρονιάς είναι ευκαιρία να αναλογιστεί ο Χριστιανός ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που δόθηκε η υπόσχεση της επιστροφής του Ιησού Χριστού: «Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θα ‘ρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό» (Πράξεις 1:10).

Read More

Ο Θεός με τους ανθρώπους

«...παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας…» (Ησαΐας 9:6)

Η γέννηση του Χριστού σηματοδότησε την αρχή της εκπλήρωσης των επαγγελιών του Θεού για τη λύτρωση και αποκατάσταση του ανθρώπινου γένους. Περισσότερα από επτακόσια χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ησαΐας είπε, «...Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ» (Ησαΐας 7:14).

Read More

Τι ζητάει ο Κύριος από σένα; (Μέρος Α´)

Μελετώντας την Αγία Γραφή συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη μια από τα τις πιο περιεκτικές και επεξηγηματικές περικοπές για το θέλημα του Θεού για το λαό Του. Ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται για λογαριασμό του λαού, «Με τι θα ‘ρθω μπροστά στον Κύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό; Θα ‘ρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια; Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κριάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού; Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου;» (Μιχαίας 6:6-7).

Read More