Πάντοτε να χαίρεστε

Το θέλημα του Θεού για τους Χριστιανούς μέσα στη Γραφή, διατυπώνεται ξεκάθαρα σε πολλά σημεία (βλ. Α' Θεσσαλονικείς 4:3, 5:16-18, Α' Πέτρου 2:15, κ.α.). Εξέχουσα θέση στο θέλημα του Θεού κατέχει η επιθυμία/ οδηγία/ προτροπή Του προς τον Χριστιανό να χαίρεται πάντοτε.

Read More

Η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος

«Και τους έδωσες το αγαθό σου πνεύμα, για να τους συνετίζει…» (Νεεμίας 9:20)

Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο  πρόσωπο της Θεότητας, είναι ένα από τα νευραλγικότερα και κρισιμότερα ζητήματα της Χριστιανικής πίστης (αν όχι το κρισιμότερο).

Read More

Η ανάσταση της ειρήνης

«Μη τρομάζετε· τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο· αναστήθηκε, δεν είναι εδώ…» (Μάρκος 16:6)

Διαβάζοντας τα γεγονότα την πρώτη Κυριακή του Πάσχα, βλέπουμε τους μαθητές και ακόλουθους του Κυρίου να βρίσκονται σε φόβο και ταραχή. Τα πρώτα λόγια του απεσταλμένου αγγέλου ήταν «Μη τρομάζετε».

Read More

Το κήρυγμα του σταυρού

«…τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου» (Ψαλμοί 22:16)

Ο σταυρός για τον Χριστιανισμό αποτελεί αναμφισβήτητα το κυρίαρχο σύμβολο επειδή ο αρχηγός και τελειωτής της Χριστιανικής πίστης Ιησούς Χριστός πέθανε μαρτυρικά σε έναν σταυρό αλλά και επειδή η έννοια της σταύρωσης του παλαιού (φυσικού) ανθρώπου είναι θεμελιώδης στην Χριστιανική διδασκαλία και καθημερινή Πνευματική ζωή του ίδιου του Χριστιανού. 

Read More